Pohjola Logistics Oy:n kuljetuskalustoa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Pohjola Logistics Oy

Toimelankaari 1
33880 Lempäälä

Y-tunnus: 2579382-8.

Rekisteriasioista vastaava

Tommi Pohjola

0400 200 312
tommi@pohjolalogistics.fi

Pohjola Logistics Oy (myöhemmin myös "rekisterinpitäjä") ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka ovat asiakkaita tai yhteistyökumppaneita.

Rekisteriin kerätään:
Yrityksen nimi ja osoitetiedot
Y-tunnus
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkosivuston osoite
Ostotiedot kuten palvelu-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Asiakkaan itsensä kertomat lisätiedot
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot).

Rekisteriin sisältyviä tietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tiedot säilytetään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteriä käytetään asiakaspalveluun, asiakassuhteen muodostamiseen, asiakassuhteen hoitoon ja palveluiden tuottamiseen.

Tarkastusoikeus

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu, mistä tiedot rekisteriä varten hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Oikeus vaatia tiedon poistoa

Tietoja voidaan poistaa vaatimuksestasi tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.
Jos haluat lisätietoja rekisteristä, ota yhteys rekisterinpitäjään.

Evästeet

Sivusto pohjolalogistics.fi ei kerää evästeiden avulla tietoja lainkaan.

Pohjola Logistics Oy on Luotettava Kumppani.

© Pohjola Logistics Oy 2022